სიახლეთა არქივი
კვიორშსამოთხხუთპაბშაბ
 2
3569
1011131516
17182023
242526272930
31 

2017-12-08 - საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა

8 დეკემბერს, 13:00 სთ–ზე, მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომათა დარბაზში საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა გაიმართა. სხდომას საკრებულოს თავმჯდომარე ალექსი გაბისონია უძღვებოდა.

დღის წესრიგით გათვალისწინებული იყო შემდეგი საკითხები:

1.მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 8 დეკემბრის რიგგარეშე სხდომის დღის წესრიგის დამტკიცების შესახებ;

/მომხსენებელი-ალექსი გაბისონია, საკრებულოს თავმჯდომარე/

2. ,,მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 18 ივლისის №11 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე;

      /მომხსენებელი-ალექსი გაბისონია, საკრებულოს თავმჯდომარე/  

3. ,,მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო და   იურიდიულ საკითხა კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ” მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 18 ივლისის №13 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე;

      /მომხსენებელი-ალექსი გაბისონია, საკრებულოს თავმჯდომარე/  

4. ,,მარტვილის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო საკითხთა კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 18 ივლისის №14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე;

  • მომხსენებელი-ალექსი გაბისონია, საკრებულოს თავმჯდომარე/

5.,,მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკის, ინფრასტრუქტურისა და სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების საკითხთა კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 18 ივლისის №15 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე;

  • მომხსენებელი-ალექსი გაბისონია, საკრებულოს თავმჯდომარე/

6.,,მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 18 ივლისის №16 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე;

  • მომხსენებელი-ალექსი გაბისონია, საკრებულოს თავმჯდომარე/

7. ,,მარტვილის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს  სოფლის  მეურნეობის განვითარებისა და ადგილობრივი მნიშვნელობის ბუნებრივი რესურსების გამოყენების და მართვის  საკითხთა კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ მარტვილის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს  2014  წლის  21  ივლისის  №17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე;

  • მომხსენებელი-ალექსი გაბისონია, საკრებულოს თავმჯდომარე/

8.,,მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის დებულების დამტკიცების შესახებ“ მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 18 ივლისის №12 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე;

  • მომხსენებელი-ალექსი გაბისონია, საკრებულოს თავმჯდომარე/

9.მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის, საკრებულოს კომისიების, საკრებულოს ფრაქციერის სატიტულო ფურცლების და საკრებულოს აპარატის შტამპის ნიმუშების დამტკიცების შესახებ;

  • მომხსენებელი-ალექსი გაბისონია, საკრებულოს თავმჯდომარე/

10.,,მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 23 დეკემბრის №21 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე;

/მომხსენებელი-ალექსი გაბისონია, საკრებულოს თავმჯდომარე/

11.მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ;

/მომხსენებელი-ალექსი გაბისონია, საკრებულოს თავმჯდომარე/

12.მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ;

/მომხსენებელი-ალექსი გაბისონია, საკრებულოს თავმჯდომარე/

13.მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ;

/მომხსენებელი-ალექსი გაბისონია, საკრებულოს თავმჯდომარე/

14.მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, ურბანული განვითარებისა და არქიტექტურის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ;

 /მომხსენებელი-ალექსი გაბისონია, საკრებულოს თავმჯდომარე/

15.მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების, ქონების მართვისა და სტატისტიკის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ;

 /მომხსენებელი-ალექსი გაბისონია, საკრებულოს თავმჯდომარე/

16.მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ;

/მომხსენებელი-ალექსი გაბისონია, საკრებულოს თავმჯდომარე/

17.მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ;

/მომხსენებელი-ალექსი გაბისონია, საკრებულოს თავმჯდომარე/

18.მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიის სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ.

/მომხსენებელი-ალექსი გაბისონია, საკრებულოს თავმჯდომარე/

სხდომაზე მიღებულ იქნა შესაბამისი განკარგულებები და დადგენილებები.

ჩვენი მისამართია:
3100, ქალაქი მარტვილი, თავისუფლების ქუჩა, №10
E-mail:martvili.mun@gmail.com 
Tel: 577 95 92 00

ცხელი ხაზი: 577 95 92 00